• Auditul financiar al situatiilor financiare
  • Auditul statutar al situatiilor finaciare consolidate
  • Audit intern si cenzorat
  • Angajamente de compilare
  • Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS
  • Misiuni special de audit
  • Detectarea si prevenirea fraudelor
  • Proceduri convenite
  • Revizuirea serviciilor financiare

- societati care, în conformitate cu legea, au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale , inclusiv societati aflate sub supravegherea CNVM;

- societati care, desi nu au înca obligatia auditarii situatiilor financiare anuale, sunt interesate de un raport de audit pentru obtinerea de finantari;

- societati la care investitorii doresc o certificare de specialitate privind rezultatele financiare anuale;

- societati la care investitorii doresc tranzactionarea partilor sociale/actiunilor.